Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Hobbyist RitaFemale/Poland Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 2 Deviations 456 Comments 3,904 Pageviews
×

Activity


No tak. Pisałam w poprzednim żurku że mam pewne wiadomości.
Przenosze sie na moje stare konto :iconritka13::iconritka13::iconritka13::iconritka13::iconritka13::iconritka13:
i Obiecuję nie movac się ;3
Tak więc do zobaczyska na tamtym koncie o3o

Sory za spam xDDD

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Feb 17, 2015
Wszystkiego najlepszego^^
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Feb 17, 2014
Wszystkiego najlepszego^^
Reply
:iconblackfoxasakura:
BlackFoxAsakura Featured By Owner Feb 17, 2013
Wszystkiego najlepszego!
Reply
:iconmattwilson83:
mattwilson83 Featured By Owner Jan 16, 2013  Hobbyist General Artist
thanx for watching :wave:
Reply
:iconkyasarinn:
Kyasarinn Featured By Owner Jan 14, 2013  Student General Artist
Fajny webcam :"D
Reply
(1 Reply)
:iconroiyaruneko:
RoiyaruNeko Featured By Owner Jan 13, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Dziękuję za watch ;u;
Reply
:iconnirkowata:
Nirkowata Featured By Owner Dec 28, 2012  Hobbyist Digital Artist
[link]
NJE GNJEFAJ SJEM
Reply
Add a Comment: